GRAND VISION Kft.

Javadalmazások, szerződések és szabályzatok

Javadalmazási közzététel

Cégadatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó jogszabályok

Felügyeleti szervek

Grand Vision Kft. közérdekű adatai szolgáltatásának, valamint közzétételének rendjéről szóló szabályzata

Közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Közérdekű bejelentés tehető, amennyiben a bejelentő más személy jogsértő magatartására vagy mulasztására kívánja felhívni az Grand Vision Kft.. figyelmét, és nem saját ügyében, a Grand Vision Kft. foglalkoztatottai által okozott jogsértés vagy mulasztás miatt kíván bejelentést tenni a bejelenő.

Bejelentése elküldése előtt felhívjuk a figyelmét, hogy A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.) 3. § (4) bekezdése értelmében, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

  • ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
  • alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Tájékoztatjuk, hogy a közérdekű bejelentés alapján lefolytatott vizsgálat 30 napnál hosszabb ideig is tarthat.

A közérdekű bejelentést az alábbiak szerint lehet megtenni:

  • elektronikus úton a titkarsag@hssc.hu címen,
  • postai úton pedig az alábbi címre: HSSC Kft. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. B épület. , az Grand Vision Kft. Titkárságának címezve, feltüntetve, hogy „Közérdekű bejelentés”

A bejelentésnek kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • bejelentő neve
  • bejelentő e-mail címe
  • bejelentő telefonos elérhetősége
  • a közérdekű bejelentés részletes ismertetése. Kérjük, hogy a közérdekű bejelentésének ismertetése során (legalább 150, legfeljebb 3.000 karakter terjedelemben, maximális file méret csatolmányokkal együtt 5 MB) minél pontosabb, részletesebb információkat közöljön a jogsértés kivizsgálásának elősegítése érdekében. Amennyiben a közérdekű bejelentésével kapcsolatosan bizonyítékok is állnak az Ön rendelkezésére, akkor kérjük, hogy azokat is csatolja beadványához.