KLIMA MEDI STUDIÓ-K Kft.

Tevékenységre, működésre vonatkozó jogszabályok

Felügyeleti szervek

Cégadatok

KLIMA MEDI STUDIÓ-K Kft. közérdekű adatai szolgáltatásának, valamint közzétételének rendjéről szóló szabályzata

Közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Közérdekű bejelentés tehető, amennyiben a bejelentő más személy jogsértő magatartására vagy mulasztására kívánja felhívni az MVMI Zrt. figyelmét, és nem saját ügyében, a MVMI Zrt. foglalkoztatottai által okozott jogsértés vagy mulasztás miatt kíván bejelentést tenni a bejelenő.

Bejelentése elküldése előtt felhívjuk a figyelmét, hogy A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.) 3. § (4) bekezdése értelmében, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

  • ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
  • alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Tájékoztatjuk, hogy a közérdekű bejelentés alapján lefolytatott vizsgálat 30 napnál hosszabb ideig is tarthat.

A közérdekű bejelentést az alábbiak szerint lehet megtenni:

  • elektronikus úton a titkarsag@hssc.hu címen,
    postai úton pedig az alábbi címre: HSSC Kft. 1033 Budapest, Hajógyár utca 132. , az DPMTISZK Kft. Titkárságának címezve, feltüntetve, hogy „Közérdekű bejelentés”

A bejelentésnek kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • bejelentő neve
  • bejelentő e-mail címe
  • bejelentő telefonos elérhetősége
  • a közérdekű bejelentés részletes ismertetése. Kérjük, hogy a közérdekű bejelentésének ismertetése során (legalább 150, legfeljebb 3.000 karakter terjedelemben, maximális file méret csatolmányokkal együtt 5 MB) minél pontosabb, részletesebb információkat közöljön a jogsértés kivizsgálásának elősegítése érdekében. Amennyiben a közérdekű bejelentésével kapcsolatosan bizonyítékok is állnak azÖn rendelkezésére, akkor kérjük, hogy azokat is csatolja beadványához.